Lejebetingelser

Booking

Lejer ringer eller skriver om ønsket leje-periode udlejer ser om huset er ledig i den ønskede periode. Huset reservers og lejer indbetaler et depositum på 3.000 Kr. inden 3 hverdage. Hvis depositummet ikke er indbetalt inden 3 hverdage bliver reservationen slettet igen.

Betaling af leje

Lejer indbetaler den fulde leje senest 14 dage inden lejemålets start, hvis den fulde leje ikke er indbetalt senest 14 dage inden lejemålets start slettes reservationen og det indbetalte depositum er mistet for lejer.

Depositum

Det indbetalte depositum bruges til dækning af ikke betalt leje, ødelagte ting, manglende rengøring og til betaling for EL, Vand og Varme. Evt. overskydende depositum tilbagebetales når det hele er gjort op.

Forbrug

Der betales for EL, Vand og Varme efter måler.

Dyr

Det er ikke tilladt at have dyr med under opholdet i huset.

Rengøring

Huset skal forlades i rengjort og rydelig stand, hvis der ikke er gjort ordenligt rent vil dette blive gjort for lejers regning.

Der kan tilkøbes rengøring ved booking af huset. Ved tilkøb af rengøring skal huset forlades i opryddet stand, gulvene skal være fejet/støvsuget. Porcelæn, bestik mm. Skal sættes i opvaskemaskinen og denne skal startes. Spabadet skal være fyldt op med vand ved afrejse.

Ansvar

I lejeperioden er det lejers ansvar at huset og tingene i og omkring huset behandles ordentligt, lejer hæfter for ting som er ødelagte i lejeperioden og skal betale for disse. Hvis der sker skade på bygninger og bygningsdele hæfter lejer ligeledes for betaling af istandsættelse af disse.

Indbetalinger

Leje og depositum indbetales på reg: 9088 konto: 1430069639